Sản phẩm chào bán

Dụng cụ thủy tinh

Bảo hành:
liên hệ
Phương thức thanh toán:
tiền mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng:
thỏa thuận
Khả năng cung cấp:
số lượng lớn
Giá:
Liên hệ trực tiếp

CÔNG TY TNHH XNK THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO
LH 0165.226.8686 – 0165.228.8686

Cung cấp các loại dụng cụ thủy tinh:

STT

Tên hàng

Quy cách

ĐVT

1

Bát sứ có cán

500ml

Cái

2

Bát sứ có cán

250ml

Cái

3

Bát sứ có cán

150ml

Cái

4

Bát sứ

500ml

Cái

5

Bát sứ

250ml

Cái

6

Bát sứ

100ml

Cái

7

Bát sứ

60ml

Cái

8

Bình định mức

2000ml

Cái

9

Bình định mức

1000ml

Cái

10

Bình định mức

500ml

Cái

11

Bình định mức

250ml

Cái

12

Bình định mức

100ml

Cái

13

Bình định mức

50ml

Cái

14

Bình định mức

25ml

Cái

15

Bình định mức nâu

1000ml

Cái

16

Bình định mức nâu

500ml

Cái

17

Bình định mức nâu

250ml

Cái

18

Bình định mức nâu

100ml

Cái

19

Bình định mức nâu

50ml

Cái

20

Bình định mức nâu

25ml

Cái

21

Tam giác có nút

1000ml

Cái

22

Tam giác có nút

500ml

Cái

23

Tam giác có nút

250ml

Cái

24

Tam giác có nút

100ml

Cái

25

Tam giác có nút

50ml

Cái

26

Bình tam giác 0 nút Bomex

5000ml

Cái

27

Bình tam giác 0 nút Bomex

3000ml

Cái

28

Bình tam giác 0 nút Bomex

2000ml

Cái

29

Bình tam giác 0 nút Bomex

1000ml

Cái

30

Bình tam giác 0 nút Bomex

500ml

Cái

31

Bình tam giác 0 nút Bomex

250ml

Cái

32

Bình tam giác 0 nút Bomex

100ml

Cái

33

Bình tam giác 0 nút Bomex

50ml

Cái

34

Bình tam giác nhánh

5000ml

Cái

35

Bình tam giác nhánh

2500ml

Cái

36

Bình tam giác nhánh

1000ml

Cái

37

Bình tam giác nhánh

500ml

Cái

38

Bình cầu đáy bằng không nhám

1000ml

Cái

39

Bình cầu đáy bằng không nhám

500ml

Cái

40

Bình cầu đáy bằng không nhám

250ml

Cái

41

Bình cầu đáy bằng không nhám

100ml

Cái

42

Bình cầu tròn 0 nhám

1000ml

Cái

43

Bình cầu tròn 0 nhám

500ml

Cái

44

Bình cầu tròn 0 nhám

250ml

Cái

45

Bình cầu tròn 0 nhám

100ml

Cái

46

Bình cầu 1 cổ nhám

1000ml

Cái

47

Bình cầu 1 cổ nhám

500ml

Cái

48

Bình cầu 1 cổ nhám

250ml

Cái

49

Bình cầu 1 cổ nhám

100ml

Cái

50

Bình cầu 2 cổ nhám

1000ml

Cái

51

Bình cầu 2 cổ nhám

500ml

Cái

52

Bình cầu 2 cổ nhám

250ml

Cái

53

Bình cầu 2 cổ nhám

100ml

Cái

54

Bình cầu 3 cổ nhám

1000ml

Cái

55

Bình cầu 3 cổ nhám

500ml

Cái

56

Bình cầu 3 cổ nhám

250ml

Cái

57

Bình cầu 3 cổ nhám

100ml

Cái

58

Bình hút ẩm có vòi

300

Cái

59

Bình hút ẩm có vòi

240

Cái

60

Bình hút ẩm có vòi

210

Cái

61

Bình hút ẩm có vòi

180

Cái

62

Bình hút ẩm 0 vòi

300

Cái

63

Bình hút ẩm 0 vòi

240

Cái

64

Bình hút ẩm 0 vòi

210

Cái

65

Bình hút ẩm 0 vòi

180

Cái

66

Bình hút ẩm 0 vòi

150

Cái

67

Bình kendan

500ml

Cái

68

Bình kendan

250ml

Cái

69

Bình kendan

100ml

Cái

70

Bình tia nhựa

500ml

Cái

71

Bình tia nhựa

250ml

Cái

72

Bình tỷ trọng

250ml

Cái

73

Bình tỷ trọng

100ml

Cái

74

Bình tỷ trọng

50ml

Cái

75

Bộ sóc lếc

500ml

Cái

76

Bộ sóc lếc

250ml

Cái

77

Bome kế

0-70

Cái

78

Bome kế

0-35

Cái

79

Buret thủy tinh

100ml

Cái

80

Buret thủy tinh

50ml

Cái

81

Buret thủy tinh

25ml

Cái

82

Buret thủy tinh

10ml

Cái

83

Buret có bạc chao khóa nhựa

25ml

Cái

84

Buret có bạc chao khóa nhựa

50ml

Cái

85

Buret màu nâu

50ml

Cái

86

Buret màu nâu

25ml

Cái

87

Buret màu nâu

10ml

Cái

88

Con khuấy từ

4cm