Sản phẩm tìm mua

Cần mua đèn thả văn phòng

Cần mua đèn thả văn phòng

Thời gian còn lại:
25 ngày
Địa điểm lắp đặt:
Hà Nội - Việt Nam
Ngày đăng bài:
04/08/2022
Ngày hết hạn:
05/09/2022
Thông tin người mua

Chỉ thành viên vàng mới xem được thông tin chi tiết của người cần tìm mua.

Tiếp cận trực tiếp với người mua để bán hàng nhanh nhất.

Nâng cấp thành viên vàng

Cần mua đèn thả văn phòng

Loại 50W

Số lượng mua: 5

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Sản phẩm chào mua liên quan