Sản phẩm tìm mua

Cần mua máy lấy mẫu bụi trong không khí

Cần mua máy lấy mẫu bụi trong không khí

Thời gian còn lại:
25 ngày
Địa điểm lắp đặt:
Hải Phòng - Việt Nam
Ngày đăng bài:
04/08/2022
Ngày hết hạn:
05/09/2022
Thông tin người mua

Chỉ thành viên vàng mới xem được thông tin chi tiết của người cần tìm mua.

Tiếp cận trực tiếp với người mua để bán hàng nhanh nhất.

Nâng cấp thành viên vàng

Cần mua máy lấy mẫu bụi trong không khí

Model: c5000, VOCs EPA

Số lượng mua: 1

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng

Sản phẩm chào mua liên quan