Thông báo

Cơ chế giải quyết tranh chấp khi tham gia Hatitex.vn Cơ chế giải quyết tranh chấp khi tham gia Hatitex.vn 07/05/2018
Hatitex.vn xây dựng các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua, người bán khi tham gia trên sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Hatitex.vn
Hatitex.vn hoàn toàn tôn trọng tính riêng tư và cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của thành viên sử dụng dịch vụ của Hatitex.vn. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được trình bày dưới đây thể hiện những cam kết của Hatitex.vn trong việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng.
Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên Sàn Thương mại điện tử Hatitex.vn (gọi là Thành viên) với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa (dây chuyền máy móc, thiết bị, sản phẩm công nghệ) và dịch vụ khoa học công nghệ thông qua thương mại điện tử;
Trang:
Quảng cáo