THÔNG BÁO

Cơ chế giải quyết tranh chấp khi tham gia Hatitex.vn

Đăng ngày 07/05/2018
Hatitex.vn xây dựng các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua, người bán khi tham gia trên sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Hatitex.vn

x Tự thỏa thuận        ¨Đưa ra cơ quan pháp luật         ¨Hình thức khác
·   Hatitex.vn không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của  người mua và người bán liên quan chất lượng hàng hóa, dịch vụ của người bán đã mua/bán trên Hatitex.vn
·   Hatitex.vn không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp giữa người bán với một bên thứ ba liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa/dịch vụ mà người bán đăng tải trên website Hatitex.vn.
·   Hatitex.vn chỉ giải quyết các khiếu nại của người bán hoặc người mua liên quan tới dịch vụ mà Hatitex.vn cung cấp (nếu có).
Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của người bán hoặc người mua (sau đây gọi tắt là “người khiếu nại”) qua email: hatitex.vn@gmail.com, Thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản lý.
Bước 2: Chuyển cho bộ phận hỗ trợ thành viên chịu trách nhiệm giải quyết
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người  khiếu nại, Hatitex.vn trả lời cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Hatitex.vn thì ban quản lý sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
·   Tranh chấp giữa người bán với người mua trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải quyết trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng công bố tại website Hatitex.vn vào thời điểm giao kết hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.
·   Trong trường hợp người bán hoặc/và người mua lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án là cơ quan giải quyết tranh chấp giữa người bán và người mua, Hatitex.vn cam kết sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho Trọng tài hoặc Tòa án để hỗ trợ cho quá trình giải quyết tranh chấp đó.
·   Người bán không được lợi dụng các ưu thế của mình trên môi trường điện tử để đơn phương giải quyết những vấn đề tranh chấp khi chưa có sự đồng ý của người mua.
·   Việc giải quyết tranh chấp phải thông qua thương lượng giữa các bên, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp.
·   Hatitex.vn được tham gia hòa giải tranh chấp phát sinh giữa người mua với người bán trên website Hatitex.vn của mình.
·   Khách hàng gửi địa chỉ khiếu nại tới địa chỉ:
Sàn giao dịch TMĐT Hatitex.vn
- Chủ sở hữu: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh.
- Đơn vị quản trị và vận hành: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
- Địa chỉ:  142, Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Giám đốc: Đỗ Khoa Văn
- Điện thoại: (84.393) 856638
- Email: hatitex.vn@gmail.com
Quảng cáo