Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng công bố thành lập Khoa Thương mại điện tử

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng công bố thành lập Khoa Thương mại điện tử

Đăng ngày 10/04/2018

Ngày 5/4, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố thành lập Khoa Thương mại điện tử và đổi tên Khoa Thương mại thành Khoa Kinh doanh quốc tế.

Ngày 5/4, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố thành lập Khoa Thương mại điện tử và đổi tên Khoa Thương mại thành Khoa Kinh doanh quốc tế.

Cụ thể, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thành lập Khoa Thương mại điện tử; chức năng, nhiệm vụ của Khoa Thương mại điện tử được quy định trong Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế cũng ký quyết định bổ nhiệm tiến sĩ Võ Quang Trí làm Trưởng Khoa Thương mại điện tử.

Dịp này, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế cũng ký Quyết định đổi tên Khoa Thương mại thành Khoa Kinh doanh quốc tế, thuộc Đại học Kinh tế.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết: Trường Đại học Kinh tế là trường đầu tiên trong đại học Vùng được thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết  của Chính phủ nên trường hoàn toàn tự chủ trong vấn đề mở ngành đào tạo. Đây là điều kiện rất thuận lợi để trường mở các ngành mới mà xã hội có nhu cầu, đáp ứng đào tạo theo nhu cầu xã hội trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc Trường Đại học Kinh tế thành lập Khoa Thương mại điện tử và đổi tên Khoa Thương mại thành Khoa Kinh doanh quốc tế là sự đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn và đánh dấu  một chặng đường phát triển mới, chuyên sâu hơn, hội nhập hơn của Trường Đại học Kinh tế. Sự phát triển và lớn mạnh của ngành thương mại điện tử sẽ tiếp tục khẳng định với xã hội tính tiên phong và sức ảnh hưởng của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Đại học Đà Nẵng được thành lập ngày 4/ 4 năm 1994 của Chính phủ trên cơ sở hợp nhất các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Là một Đại học Vùng trọng điểm Quốc gia, đa ngành, đa cấp, Đại học Đà Nẵng đóng vai trò trọng yếu trong đào tạo đội ngũ nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cho cả nước nói chung.

Mục tiêu chiến lược của Đại học Đà Nẵng là xây dựng một đại học Vùng thống nhất bao gồm nhiều trường đại học và các đơn vị thành viên dựa trên một mô hình quản trị đại học tiên tiến; là đại học đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực với môi trường học tập, nghiên cứu năng động, sáng tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Đại học Đà Nẵng cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực; là cầu nối quan trọng trong hợp tác quốc tế để hỗ trợ quá trình hội nhập toàn diện của khu vực trong quá trình toàn cầu hóa; tham gia các hệ thống kiểm định, xếp hạng các trường đại học trong nước và quốc tế để Đại học Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm đầu các trường đại học trong nước và khu vực.