Đào tạo kỹ thuật sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường chăn nuôi

Đào tạo kỹ thuật sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường chăn nuôi

Đăng ngày 01/08/2022
Từ ngày 11/7/2022 đến 24/7/2022 Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo kỹ thuật sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường chăn nuôi cho đoàn cán bộ Trung tâm Kiểm định và Phát triển KHCN Lai Châu.

Cùng với sự phát triển kinh tế, lượng rác thải nông nghiệp ngày càng nhiều, tuy nhiên ở vùng nông thôn chưa có hệ thống thu gom và xử lý rác thải. Trong khi đó các loại chất thải như rác thải hữu cơ, phế phẩm nông nghiệp, chất thải trong chăn nuôi,... có thể dùng làm phân bón rất tốt cho cây trồng. Giải pháp dùng chế phẩm sinh học để chuyển hóa thành phân vi sinh là một trong những biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo ra lượng phân bón hữu ích trong trồng trọt.

Với sự thành công và hiệu quả của các loại chế phẩm sinh học của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đã sản xuất như: Hatimic, HatiBio, Biora,...


Chế phẩm xủa lý rác thải HATIMIC

Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ HATIMIC


Để lan toản hữu ích và hiệu quả này được nhân rộng ra nhiều nơi nên trong thời gian qua Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo cho đoàn cán bộ Trung tâm Kiểm định và Phát triển KHCN Lai Châu kỹ thuật sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường chăn nuôi Hướng dẫn kỹ thuật lên men trong quá trình sản xuất.