Đào tạo tập huấn chuyển giao "Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động trong sản xuất nước mắm truyền thống tại Nam Định"

Đào tạo tập huấn chuyển giao "Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động trong sản xuất nước mắm truyền thống tại Nam Định"

Đăng ngày 27/07/2022
ĐÀO TẠO CÁN BỘ KỸ THUẬT cho sơ sở sản xuất nước mắm Lâm Bảo ựng dụng  công nghệ năng lượng mặt trời và náo đảo tự động trong sản xuất nước mắm truyền thống thuộc  
Dự án " Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động trong sản xuất nước mắm truyền thống tại Nam Định"  thuộc " chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi , vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2025"
Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Hoàn thiện công nghệ và thiết bị chế biến nước mắm quy mô công nghiệp ứng dụng năng lượng mặt trời”, mã số CT-592.DABKHCN.07.2015. Thuộc:“Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm” do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh là đơn vị chủ trì đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ xếp loại đạt ngày 31/01/2018. Sản phẩm công nghệ và thiết bị của dự án đã được bảo hộ sở hữu công nghiệp và được cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận theo quyết định số 14042/QĐ-SHTT ngày 08/3/2017 và được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu íchsố 2423 theo Quyết định 11928w/QĐ-SHTT ngày 18/8/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ.
Thiết bị công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động có tác dụng gia nhiệt và giữ ổn định nhiệt độ, tăng diện tích tiếp xúc giữa enzym và cơ chất của quá trình lên men trong sản xuất nước mắm truyền thống nhờ đó quá trình lên men được nhanh hơn, triệt để hơn, hạn chế bay hơi nước mắm, giảm tổn thất đạm. Vì vậy, năng suất, chất lượngsản phẩm được nâng cao, hiệu quả kinh tếtăng lên, chi phí nhân công trong quá trình sản xuấtnước mắm giảm.
 
Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và vận hành " Quy trình công nghệ  chế biến nước mắm ứng dụng năng lượng mặt trời và náo đảo tự động" trong sản xuất nước mắm thuyền thông. 
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghê Hà Tĩnh phối hợp với Sở Khoa Học và Công nghệ tỉnh Nam Định và Công ty TNHH nước mắm Lâm Bảo 
 
Cùng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường và công sức lao động, mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội cho người dân làm nghề sản xuất nước mắm, doanh nghiệp Lâm Bão đã tiên phong đề xuất thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động trong sản xuất nước mắm truyền thống tại tỉnh Nam Định”. Mục tiêu của dự án là áp dụng công nghệ của đề tài đã nghiên cứu của Trung tâm ứng dụng Khoa học công nghệ Hà Tĩnh trong sản xuất nước mắm tại doanh nghiệp và khẳng định tính hiệu quả của việc áp dụng công nghệ trong sản xuất như: Tính ổn định, thời gian chế biến nước mắm được rút ngắn, lượng nước mắm cốt tăng, chất lượng nâng cao, giảm chi phí nhân công, giảm thiểu ảnh hưởng môi trường. Quy mô sản xuất thử nghiệm hai vụ sản xuất được  240.000 lít mắm. sản phẩm nước mắm đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5107:2018