Đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài

Đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài

Đăng ngày 10/07/2023
Thực hiện Văn bản số 252/UDCN-PTCN ngày 15/06/2023 của Cục Ứng dụng và Phát triển cong nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (có Văn bản kèm theo), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (đơn vị) trên địa bàn tỉnh về các nội dung như sau:
Thực hiện Văn bản số 252/UDCN-PTCN ngày 15/06/2023 của Cục Ứng dụng và Phát triển cong nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (có Văn bản kèm theo), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (đơn vị) trên địa bàn tỉnh về các nội dung như sau:
1. Thông báo về danh mục công nghệ tái chế rác từ đối tác Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam, để các đơn vị tham khảo và nghiên cứu lựa chọn công nghệ  hợp  tác, chuyển giao theo Phụ lục I;
2. Thông báo đăng ký nhu cầu cần tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài theo Phụ lục II.
Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của đơn vị xem xét, lựa chọn đối tác, công nghệ hợp tác chuyển giao theo Phụ lục I và tiếp tục đề xuất nhu cầu cần tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài theo Phụ lục II (nếu có nhu cầu).
Văn bản, phiếu đề xuất nhu cầu của đơn vị đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ - Địa chỉ: Số 142 đường Trần Phú, Thành Phố Hà Tĩnh (Bản mềm Văn bản, Phiếu đề xuất đề nghị gửi qua Email: diepquynhnhu@gmail.comđể tổng hợp). Sau khi nhận được đề xuất của các đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp gửiBộ Khoa học và Công nghệ để khâu nối và hỗ trợ các đơn vị tìm kiếm, chuyển giao các công nghệ đã đề xuất.
Thông tin chi tiết liên hệ: Đồng chí Diệp Quỳnh Như – Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, Điện thoại: 0949583418.
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh được biết và tham gia đăng ký đề xuất nếu có nhu cầu./.